Termeni si condiții pentru utilizarea site-ului

Preambul:

Prezentul site este proprietatea Asociaţiei Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI, cu sediul în București, str. Aleea Cetățuia, Nr.6, SECTOR 6, având cod unic de identificare 43360704.

Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.edumi.ro, numit în continuare și Site sau Site-ul, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale de folosire a acestuia, precum și cu Politica de confidențialitate. În acest sens, vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

1. Proprietatea intelectuală:

a. Întregul conținut al acestui Site, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a Asociaţiei Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI, numită în continuare și Asociația, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislației ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intră și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.

b. Orice comentariu trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe. Exprimați-vă opinia personală, iar pentru referirile la materiale care nu vă aparțin, indicați sursa, asigurați-vă că o faceți corect și, acolo unde este cazul, cu acceptul proprietarului de drept.

c. Denumirea „ Asociaţia Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI ” logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociației. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al Asociației. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului.

d. Informațiile și toate mesajele comunicate pe Site sau transmise prin intermediul Site-ului, nu pot fi considerate informații confidețtiale și, din momentul postării pe site, devin proprietatea Asociației.

e. Proprietarul Site-urilor își rezervă dreptul de a intreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.

2. Drepturile Utilizatorilor:

a. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;

b. de a beneficia de informațiile postate pe Site;

c. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiunea Contact;

3. Obligațiile vizitatorilor/utilizatorilor:

a. să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;

b. să nu violeze măsurile tehnnologice și de protecție ale Site-ului:

i. să nu inițieze și desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;

ii. să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Site-ului etc.;

c. să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze – indiferent de forma sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Site, orice este legat de conținutul acestuia;

d. să nu posteze pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defaimator pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui site;

e. să nu posteze mesaje publicitare (această clauză vizează și publicitatea în semnătură). Pentru postarea unui mesaj publicitar, contactați în prealabil proprietarului/administratorii Site-ului. Este exclusă de la regula de față postarea de link-uri către pagini care conțin link-uri/reclame ale Site-ului. În această privință, ne rezervăm dreptul de a refuza anumite site-uri, după considerente proprii;

f. spam-ul este interzis și va fi sancționat conform mențiunilor de la punctul 6;

g. să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conțin recomandări, explicite sau implicite, la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs sau serviciu;

h. să nu divulge informații confidențiale, dacă acestea ajung în posesia lor sau le dețin din alte surse;

i. să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publică a unei persoane;

j. să nu colecteze informații identificabile personal de la utilizatorii Site-ului, sau orice alt tip de informații ce pot fi folosite în vederea identificării utilizatorilor.

4. Reguli de conținut și forma pentru comentariile postate:

a. Comunicarea pe site se realizează în limba română. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ.

b. Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu majuscule sau cu fonturi de culori ilizibile.

c. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate. Mesajele ce nu respectă această regulă vor fi șterse automat, aprecierea fiind la discreția administratorului acestui Site.

5. Responsabilitati:

a. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate aparține, în totalitate, utilizatorilor.

b. Proprietarul și administratorii Site-ului nu îți asumă responsabilitatea pentru:

i. forma și conținutul comentariilor postate pe site de utilizatori;

ii. oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui site;

iii. daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora;

iv. întreruperea funcționarii site/ului sau a serverelor;

v. riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea Site-lui și a internetului, în general – viruși, diferite elemente sau ațtiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor ș.a.m.d.;

vi. pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit Site-ul;

vii. breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește Site-ul;

viii. corectitudinea și actualitatea informațiilor;

ix. conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent de caracterul acestuia;

x. conținutul sau informațiile care apar pe site-urile către care Site-ul are link-uri sau care beneficiază de reclame pe Site sau care au link-uri către Site ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia.

xi. Asociația/Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forță majora sau activitatea unei terțe persoane.

c. Conținutul Site-ului (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta.

d. Proprietarul Site-ului nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.

e. Conținutul Site-ului reprezintă opiniile celor care postează materiale și comentarii. Acestea pot fi subiective și nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competența în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viață, reprezintă decizia și responsabilitatea vizitatorilor/utilizatorilor.

f. Pentru a crea legături cu acest site, postând link/banner către/pentru Site sau postând link/banner pe Site pentru alte site-uri, puteți să vă adresați în scris Asociației și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin email, fax sau pe suport de hârtie la adresa indicată. Pentru situațiile în care putem fi legați cu site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe Site pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului Site-ului.

g. Site-ul nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.

6. Sancțiuni:

a. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la re-editarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.

b. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept.

7. Dispoziții finale:

Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară, și intră în vigoare din momentul postării lor pe Site. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic, dar mai ales dacă există un anunț pe pagina principală, în acest sens.

Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI –este denumirea juridică a AsociațieiEuropene a Profesioniștilor din Educație EDUMI, persoanăjuridică de naționalitate română, având sediul social în strada Aleea Cetățuia nr. 6, sector 6, București, având număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 64 din 20.10.2020, CIF: 43360704,.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date devine obligatoriu. Uniunea Europeană a considerat că este nevoie de un cadru legislativ actualizat în acest sens, iar Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI se conformează noului Regulament, depunând toate eforturile pentru ca dateledumneavoastră sa fie în siguranță, cum, de altfel, se întâmpla și până acum.

Ce date personale prelucrăm

Prelucrăm datele necesare pentru a putea oferi programele noastre și pentru a evalua eficiența acestora. Astfel, prelucrăm date de identificare, pe care le colectăm atunci când vă înscrieți/participați la evenimentele noastre sau programele noastre – prin completarea formularelor din sectiunea dedicata din site sau prin utilizarea si acceptarea cookie-urilor site-ului nostru. Datele personale pe care le prelucrăm ne sunt necesare pentru implementarea, gestionarea și evaluarea programelor noastre, îndeplinirea obligațiilor de natură legală, transmiterea de mesaje informative, transmiterea de anunțuri, inclusiv prin platformele unor furnizori terți și analiza utilizării portalului Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI precum și a subdomeniilor sale. Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI nu prelucrează date personale de natură sensibilă și nu asociază datele personale pentru identificarea nominala a utilizării portalului.

Cum prelucram datele personale

Sunt prelucrate date doar în scopuri legitime, cum ar fi: solicitarea unui program, susținerea evaluărilor, înregistrarea/participarea la webinarii, conferințe, evenimente, seminarii, pentru îmbunătățirea serviciilor și a experienței pe site, precum si pentru serviciile de suport și asistență pentru utilizatori. Prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului utilizatorilor, a acordului pentru implementarea programelor sau a dispozițiilor legale.

Comunicăm datele personale unor terțe părți

Pentru a ne îndeplini activitatea, suntem nevoiți sa transmitem unele dintre datele personale către companii care au propriile politici de prelucrare a datelor personale:

 1. Companiile de curierat: Poșta Română, Urgent Cargus, Fan Courier
 2. Pentru a răspunde solicitărilor primite prin canale electronice către furnizori de servicii electronice de comunicare: Sendmachine, Digi Romania, Facebook și companiile partenere, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Vodafone
 3. Pentru transmiterea de buletine informative către platforme de expediere de buletine informative: Sendmachine
 4. Pentru analizarea conținutului de interes de pe site către platforme de analiză: Facebook Insights, Google Analytics și LinkedIn Insights
 5. Pentru transmiterea de anunțuri către platforme pentru difuzarea reclamelor: Facebook Ads, Google AdWords, Instagram Ads și LinkedIn
 6. Rețele sociale și motoare de căutare: pentru a transmite informații despre actiunile de interes, limitând transmiterea de informații nerelevante.
 7. Pentru stocarea datelor comunicate către compania care găzduiește informațiile noastre din mediul electronic: Visualwise SRL
 8. Compania de contabilitate: ASK FOR ACCOUNTING SRL
 9. Finantatori si/sau parteneri institutionali.

Sunt transmise doar datele strict necesare pentru a furniza un anumit serviciu, fără a corela aceste date.

Cât timp prelucrăm datele personale

Datele tale personale sunt prelucrate pe durata implementării programelor Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI și după finalizarea acestora, pe perioada impusă de legislație, inclusiv, însă fără a se limita la arhivarea datelor. Daca doriți ca datele dumneavoastră să nu mai fie prelucrate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere în acest sens pe adresa de email contact@edumi.ro.

Care sunt drepturile tale și cum le poți exercita

Regulamentul aduce o serie de drepturi noi ce vin în completarea celor existente. Iată care sunt acestea:

 1. Dreptul la informare: poți solicita să fii informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 2. Dreptul la rectificare: în cazul in care datele tale sunt incorecte sau incomplete poți solicita actualizarea acestora
 3. Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat): în cazul în care prelucrarea nu a avut un temei legitim, poți solicita ștergerea datelor personale
 4. Dreptul de restricționare: în cazul în care datele tale sunt inexacte, poți solicita restricționarea prelucrării acestora
 5. Dreptul de opoziție: poți să te opui ca datele tale să facă obiectul prelucrării
 6. Dreptul la portabilitatea datelor: poți obține, în anumite condiții, datele care ni le-ai furnizat într-un format care să poată fi citit automat sau transmis unui alt operator
 7. Dreptul de a depune plângere: poți depune plângere referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor personale
 8. Dreptul de retragere a consimțământului: îți poți retrage oricând consimțământul referitor la procesarea datelor tale personale, însă această acțiune nu poate avea efect retroactiv
 9. Drepturi suplimentare referitoare la acțiunile automate: poți solicita și obține intervenția umană asupra procesării datelor personale, îți poți exprima opinia și poți contesta decizia

Pentru exercitarea acestor drepturi ne poți transmite o cerere pe adresa de email contact@edumi.ro.

Ce se va schimba

Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de programele oferite prin intermediul Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI, inclusiv servicii de asistență și buletine informative.

Accesul la date

Vă informăm că adresa dumneavoastră de e-mail se află în baza noastră de date deoarece a fost obținută în mod direct, ca urmare a participarii intr-unul din evenimentele sau actiunile noastre sau în urma unor corespondențe anterioare sau deoarece sunteți un colaborator al Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI sau ați fost selectat/ă dintr-o bază de date la care ați aderat sau a fost făcută publică de către dumneavoastră ori de către un terț autorizat să publice date de contact sau prin afișări cu caracter publicitar sau în cadrul unei întâlniri de afaceri / eveniment public.

Site-ul Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI

Site-ul www.edumi.ro reprezintă o platformă online dedicată programelor Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI.

Regulile de utilizare ale site-ului, prevăzute în prezentul document, pot fi modificate de administratorii site-ului la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului constituie înțelegerea dintre dumneavoastră și administratorii site-ului, impunându-se în fața oricărui acord precedent și fiind guvernat de legile aplicabile în România.

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI in conformitate cu regulamentul European de protectie a datelor – GDPR. Datele pot fi dezvaluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de acest regulament printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa de email: contact@edumi.ro.

Utilizarea site-ului

Utilizarea site-ului presupune un singur nivel de acces – fără autentificare.

Orice încălcare a condițiilor prevăzute în regulamentul programului sau în termenii și condițiile site-ului, atrage dupa sine anularea contului de utilizator.

Administratorul site-ului poate bloca accesul de utilizator în cadrul site-ului, dacă se consideră că au fost încălcate prevederile regulamentului programului sau termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Orice încetare a accesului la serviciile site-ului, în urma încălcării uneia dintre regulile prevăzute în termenii și condițiile de utilizare a site-ului, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată și nu va implica răspundere față de titularul contului sau față de orice terță parte, în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului de utilizator.

Conținut

Este interzisă utilizarea site-ului:

Drepturi de proprietate

Site-ul www.edumoi.ro se află în proprietatea Asociației Europene a Profesioniștilor din Educație EDUMI și reprezintă platforma online pentru programele organizației.

Conținutul site-ului este protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuală. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate, bazate pe serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Pentru informațiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile sau spațiile publice, ce pot fi stocate sau copiate de terți și asupra cărora Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI nu are niciun control, organizația nu își asumă răspunderea. Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI nu este responsabilă pentru faptul că terțe persoane pot utiliza informații făcute publice, în acest mod, de către dvs.

Politica Cookies

Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cele administrate de noi, ușurând accesul permament al unui utilizator la un site. Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dvs. Dacă nu doriți informatii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeți sau să acceptați caracteristicile/funcțiile Cookies. Dar vă rugăm să rețineți că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilități ale serviciilor noastre online.

Google, ca un furnizor terț, foloseste cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe site-ul dvs.

Utilizarea modulului cookie DART de către Google face posibilă difuzarea de anunțuri către utilizatorii dvs. pe baza accesării de către aceștia a site-urilor dvs. și a altor site-uri de pe Internet. Utilizatorii pot renunța la utilizarea modulului cookie DART, consultând politica de confidențialitate a retețelor de publicitate și de conținut Google.

Cum să evitați cookie-urile?

Puteți evita cookie-urile schimbând setarile browser-ului dumneavoastră. De asemenea, puteți șterge cookie-urile existente. Vă rugăm să citiți în secțiunea „ajutor” a browserului cum să procedați. Pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv cum să vedeți setările acestora și modul de a le gestiona și de a le șterge.

De ce utilizăm cookie-uri?

Utilizăm cookie-uri pentru a reține opțiunile dumneavoastră:

Pentru cât timp sunt active cookie-urile noastre?

Cookie-urile noastre sunt instalate pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 2 ani, putând fi eliminate mai devreme.

Notificare

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință orice încălcare a termenilor și condițiilor prevăzute în acest document pe adresa contact@edumi.ro.